Home - In de kijker

De begeleidingspraktijk Eudesse is er voor:

- Elkeen die zich bewust is van het belang om levenskwaliteit na te streven in het concrete leven van elke dag.
- Elkeen die zorgzaam en zorgvuldig het eigen leven creatief vorm wil geven.
- Elkeen die bereid is om kritisch de eigen manier van omgaan onder ogen te zien met betrekking tot de levensomstandigheden en –situatie waarin men zich bevindt.
- Elkeen die open staat om met een vrije blik stil te staan bij de essentie van ‘leven’.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen, namelijk: - Lifecoaching,
- Eutoniepedagogie en -therapie
- Relatietherapie
- Het ondersteunen, uitzuiveren en vorm geven van de eigen spiritualiteit
- Welzijnsbehartiging

Het begeleidingsproces biedt de ondersteuning en de betrokken deskundigheid aan van een ervaren gids.

Een engagement om samen op weg zijn

EU – D – ESSE

Het logo verbeeld de wervelzuil en het onverbreekbaar samenspel van hoofd en basis. Een afdalende en opstijgende dynamiek van levenskracht, stabiel geworteld, gevoed en opgericht én in vaste grond én in de bronadem van het leven. Dit drukt zich uit in ‘ Erzijn ’, harmonisch afgestemd op de concrete levenssituatie waarin men zich bevindt. Geborgen en uitgedaagd, alert, soepel en warmhartig.

Onze inspirerende leidraad:
‘Wanneer energie van een hogere ordening instroomt in energie van een lagere ordening, bekomt de lagere ordening én zijn meest optimale kwaliteit én de mogelijkheid zich tot de hogere ordening te verheffen.’

Symbolische herkomst van het woord ‘ EUDESSE’:
De drie woorddelen vertegenwoordigen symbolisch drie belangrijke wortels van onze West Europese cultuur.
De Griekse door het voorvoegsel EU.
De bijbels Hebreeuwse cultuur, vertegenwoordigd door het teken DALETH.
De Romeinse door het werkwoord ESSE.

EU:
juist, in harmonie, in evenwicht met…
ד:
Daleth - Deur, het cijfer vier. Leren doorheen concrete ervaringen . Maar ook ontdekken dat dit wereldhuis een deur heeft. Men kan deze deur gesloten houden en zich afsluiten van de kosmische dimensie van het leven of ze open houden er doorheengaan en zijn essentie hervinden.
ESSE:
Zijn

In de kijker:

Kerstretraite in het ‘ Monastère de Chevetogne’
Maandag 27 december ( 15u) tot donderdag 30 december ( 16u)

De fundamenten van de Meditatieve Eutonie, verfijnde eutonie-oefeningen en begeleide meditaties vormen het raamwerk van de eutonieretraite. Deze eutonie retraite staat open voor elke geintersseerde, ook voor diegenen die nog geen eutonie ervaring hebben.
Begeleiding: Etienne Amand
Deelnamekosten: 180 €
De verblijf- en volpensionkosten in het gastenhuis van het klooster bedragen circa 35 à 40 € per dag
Aanmelden: Etienne Amand – info@eudesse.be   tel. +32 476 31 80 62
Er is plaats voor 12 deelnemers